Mange tar brukervennlighet som en selvfølge i sin daglige bruk av PC-er, mobiltelefoner og annet datautstyr. Vi forventer at bruken skal være effektiv og behagelig, uten problemer.

For å vinne konkurransen om kunder er man nødt til å satse på brukervennlighet, men heller ikke dette er tilstrekkelig; den nye antidiskrimineringsloven krever at informasjonsteknologi skal være tilgjengelig for ALLE i samfunnet, inklusive brukere med funksjonsnedsettelser. Ingen skal utestenges, eller, som loven sier, systemene skal være «universelt uformet».

For å gjøre systemer universelt utformet kreves det innsikt i brukermangfoldet og hvordan mangfoldet av brukere forholder seg til informasjonsteknologi.

Denne boken er en enkel innføring brukergrensesnittdesign, hovedsakelig myntet på bachelorstudenter innen informatikk, teknologi og andre beslektede ingeniørfag. Boken egner seg også for andre som arbeider med informasjonsteknologi og som ønsker å oppdatere sin kunnskap om brukervennlighet og universell utforming.

Den første delen av boken omhandler prinsippene for design av brukergrensesnitt, dvs. hvordan de forskjellige sansene oppfatter brukergrensesnitt, hvordan brukeren behandler informasjonen og hvordan brukeren interagerer med brukergrensesnittet.

Den andre delen av boken tar for seg prosesser som leder til brukervennlige og tilgjengelige systemer, dvs. hvordan vi kan finne ut hva brukeren trenger, hvordan vi genererer ideer og foredler disse til anvendbare konsepter, hvordan vi realiserer konseptene i kosteffektive prototyper, og hvordan vi kan slå fast at brukernes behov er ivaretatt ved brukertesting av prototypene.

Boken har en egen nettressurs med oppgaver og tilleggsmateriell.


Mer info om boka -

Sider 392
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215014913
Utgivelsesår 2011
Bokgruppe 218
Salgsdato 05.12.2011
Leveringstid 3-5 dager


Bla i boka

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x