Forfatterne av «Veier til språk i barnehagen» har en helhetlig tilnærming til språklæring. Boka tar for seg verbalspråk, kroppsspråk, sang, musikk, bevegelse og bruk av litteratur som mulige veier til språktilegnelse hos barn. Barnehagepersonalets rolle i barnets språklæring står sentralt i boka, samtidig løftes barnas egen kompetanse frem. Barna er språklige forbilder og viktige kommunikasjonspartnere for hverandre.

I barnehagen, så vel som i barnehagelærerutdanningen, stilles det spesielt krav om økt kompetanse relatert til barns språktilegnelse. I denne boka kommer ulike læringsperspektiver til uttrykk. Enkelte kapittelforfattere konsentrerer seg eksplisitt om språket som sådan, mens andre ser samhandling i uformelle situasjoner som viktige forutsetningen for språktilegnelse. Kapitlene omhandler både første- og andrespråkslæring. Boka er tverrfaglig og retter seg mot ulike kunnskapsområder i barnehagelærerutdanningen og ulike fagområder i den nye rammeplanen.

Sonja Kibsgaard har med seg bidragsyterne Anne Berg, Kathrine Bjørgen, Cecilie Dyrkorn Fodstad, Sunniva Hovde, Olaf Husby, Marit Kanstad, Nora Bilalovic Kulset, Silje Neraas, Ingvild Olaussen, Monica Seland, Thomas Moser og Rune Storli.

«Spørsmålet er hvordan barnehagelærere kan finne veier til språk i de daglige oppgavene. Som innsiktsfulle veivisere setter forfatterne leseren på sporet.»
Ingeborg Tveter Thoresen i Første steg nr. 3, 2018.


Mer info om boka -

Sider 224
Målform bm
Utgave 1
ISBN 9788215028835
Utgivelsesår 2018
Bokgruppe 215
Salgsdato 09.04.2018
Leveringstid 3-5 dager

Produktet   ble lagt til i handlekurven. Se handlekurven

x