Velg format

På lager
kr 419

Nettverksdialoger

Boken handler om møtets betydning. Møtene mellom klienten, klientens nettverk og de profesjonelle, i psykososialt arbeid.


Forfatterne har forsket på og arbeidet med å utvikle nettverksdialoger gjennom et par tiår. Seikkula gjennom sitt arbeid i psykiatrien, og Arnkil gjennom studier av multiprofesjonelt arbeid med barn, pårørende og familier med sosialt relaterte problemer. I denne boken beskriver og analyserer de Åpne samtaler, en tilnærming utviklet av Seikkula og hans kolleger, samt Anticiperende samtaler (på norsk oversatt til Foregripende dialog) som er en tilnærming utviklet av Arnkil og hans kolleger.

Forfatterne bruker sin egen erfaringer som grunnlag for mer generelle refleksjoner over dimensjonen eller mulighetene i samtaleformen. Forfatternes hovedpoeng er at med en mer ydmyk og dialogisk tilnærming blir den profesjonelle samtalen en helt annen. Ressursene i klientens sosiale nettverk aktiveres når de involverte blir hørt og lyttet til. På en fascinerende måte klarer de å beskrive hvordan man kan etablere og opprettholde dialogen i store kriser og krevende behandlingssituasjoner.

I bokens siste del diskuteres hvordan forskningen aktivt kan bidra til å utvikle nettverksdialogene.

Boken er aktuell for alle som utdanner seg eller arbeider innenfor psykisk helsearbeid, helse- og sosialtjenesten eller utdanningssektoren.

Informasjon om boka

  • Sider: 184
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215011141
  • Utgivelsesdato: 10.12.2007
  • Bokgruppe: 213
  • Oversetter: Tone M. Anderssen

Jaakko Seikkula

Jaakko Seikkula er psykolog, ph.d og professor i psykoterapi ved universitetet i Jyväskylä, Finland.
Mer informasjon om forfatteren