Velg format

På lager
kr 339

Nøkkelbegreper i utforskende arbeid

«Nøkkelbegreper i utforskende arbeid» er en praksisnær bok som løfter frem og utdyper nøkkelbegreper knyttet til utforskende arbeid i naturfag.

Selv om utforskende arbeid har hatt en sentral plass i norske naturfaglæreplaner siden 2006 og er fremtredende i Fagfornyelsen, er utforskende arbeid fremdeles lite etablert i mange klasserom.

Denne boka gir en oversikt over, og kunnskap om, noen sentrale begreper knyttet til utforskende arbeid. Forfatterne ønsker gjennom boka å bidra til et tolkningsfellesskap for lærerstudenter, lærerutdannere, lærere og utdanningsforskere samt inspirere til hvordan man kan jobbe systematisk med disse nøkkelbegrepene i klasserommet.

«Nøkkelbegreper i utforskende arbeid» er en kortfattet og lett tilgjengelig bok som bygger på forskning, refleksjoner og praksiseksempler fra norske naturfagklasserom. Boka kan både leses sammenhengende og brukes som oppslagsverk.

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034126
  • Utgivelsesdato: 21.10.2021
  • Bokgruppe: 219

Berit Synnøve Haug

Berit S. Haug er forsker ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun er utdannet bioingeniør, har master i komparativ og internasjonal pedagogikk og doktorgrad i naturfagdidaktikk. Haug er for tiden leder for FoU-prosjektet Forskerføtter og leserøtter samt prosjektdeltaker og forsker i prosjektene Nøkler til Naturfag og Deep Learning. Hennes forskningsinteresser er begrepslæring og underveisvurdering sett i sammenheng med utforskende naturfag og utvikling av det naturfaglige språket. Hun har undervisningserfaring fra barneskolen og holder kurs og foredrag for lærere på alle trinn.
Mer informasjon om forfatteren

Sonja M. Mork

Sonja M. Mork er førsteamanuensis ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. Hun er cand.scient i biologi og har doktorgrad i naturfagdidaktikk. Mork har flere års undervisningserfaring fra grunnskolen, har ledet læreplanarbeid i naturfag, vært redaktør for forskningstidsskriftet NorDiNa. Mork er nå leder for FoU-prosjektene Forskerføtter og leserøtter , Nøkler til naturfag og Deep Learning. Hennes FoU-arbeid er knyttet til utforskende arbeidsmåter, argumentasjon og grunnleggende ferdigheter i naturfag. Hun har holdt en rekke kurs og foredrag for lærere i grunnskole og videregående skole, og er forfatter og bidragsyter til flere utgivelser på Universitetsforlaget.
Mer informasjon om forfatteren