Velg format

På lager
kr 419

Norge i kamp mot terrorisme

Terroranslagene mot USA 11. september 2001 ble et vannskille for norsk politikk mot terrorisme. Hva har konsekvensene vært for norsk politikk? Hvilke tiltak har Norge satt i verk for å bekjempe terrorisme?
For første gang er det skrevet en bok som analyserer norske myndigheters kamp mot terrorisme. Boken redegjør for ulike bekjempelsesstrategier i kampen mot terrorisme og avdekker drivkreftene bak norske mottiltak. Her fremstår trusselbildet som underordnet i forhold til norske myndigheters ønske om å følge opp internasjonale forpliktelser og utøve en aktiv symbolpolitikk. Boken viser hvordan norske terrortiltak på svært kort tid endret karakter fra passiv til preaktiv bekjempelse etter 11. september, og problematiserer en av vår tids største utfordringer i kampen mot terrorisme: Bekjempelse av terrorisme uten å gå på akkord med demokratiske og rettsstatlige prinsipper som sivile og politiske rettigheter.

Norge i kamp mot terrorisme er rettet mot forskere og studenter i statsvitenskap og andre samfunnsfag, men henvender seg også til journalister, politikere, byråkrater og andre samfunnsinteresserte.

Informasjon om boka

  • Sider: 176
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215013299
  • Utgivelsesdato: 04.07.2008
  • Bokgruppe: 224

Jan Oskar Engene

Jan Oskar Engene er førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Forfatter av Terrorism in Western Europe: Explaining the Trends since 1950 (2004) og Europeisk terrorisme: Vold, stat og legitimitet (1994).
Mer informasjon om forfatteren