Velg format

På lager
kr 489

Norges europeiske forvaltningsrett

EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling

Informasjon om boka

  • Sider: 248
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030098
  • Utgivelsesdato: 06.09.2019
  • Bokgruppe: 211
Denne boken handler om kravene som EØS-avtalen stiller til norske forvaltningsorganers behandling av forvaltningssaker.

EUs lovgivende organer har i løpet av de siste tiårene vedtatt en rekke rettsakter (forordninger og direktiver) med til dels omfattende krav til nasjonale forvaltningsmyndigheter, både når det gjelder organisering og saksbehandling. Gjennom EØS-komiteen har Norge og de øvrige EFTA-statene løpende samtykket i å gjøre denne EU-lovgivningen til en del av EØS-avtalen. EU-domstolens rettspraksis utvikler også stadig forståelsen av hvilke overordnede føringer EU-rettslige prinsipper stiller til nasjonale forvaltningsmyndigheter. Denne rettspraksisen får også betydning for norsk forvaltning som følge av EØS-avtalens målsetting om et felles marked med like konkurransevilkår.

Christoffer Conrad Eriksen

Christoffer Conrad Eriksen er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor han arbeider blant annet med spørsmål innenfor forvaltningsrett, statsrett og EU/EØS-rett.
Mer informasjon om forfatteren

Halvard Haukeland Fredriksen

Halvard Haukeland Fredriksen er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, hvor han primært arbeider med EU/EØS-rettslige spørsmål.
Mer informasjon om forfatteren