Velg format

På lager
kr 519

Norsk 5-10

Litteraturboka

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215030951
  • Utgivelsesdato: 15.10.2018
  • Bokgruppe: 215
Skreddersydd for de litterære basisemnene i norsk i GLU 5-10. Norskfaget er det største og viktigste faget i skolen. En av norsklærerens spennende oppgaver er å utvikle elevenes litterære kompetanse. Solid kunnskap om litteratur og litteraturdidaktikk er avgjørende for å lykkes.

"Norsk 5-10. Litteraturboka" inneholder korte, faglig oppdaterte introduksjoner til sentrale litterære emner på basisnivået i grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn. Leseren møter et rikt litteraturutvalg. Her er kapitler om både tradisjonelle og nyere litterære sjangrer, særlig fra barne- og ungdomslitteraturen. Eksempelanalysene omfatter blant annet raplyrikk, grafisk litteratur, klassiske noveller av Hamsun og Skram, avistekster, essay, TV-serien Skam og drama av Ibsen. Et eget kapittel er viet samisk litteratur.

Boka gir mange og konkrete ideer til meningsfylt undervisning på barne- og ungdomstrinnet. Blant annet vektlegges komparativ litteraturdidaktikk.

«Norsk 5-10. Litteraturboka» og «Norsk 5-10. Språkboka» gir norskstudentene i GLU 5-10 en solid oversikt over basispensum og hjelper lærerne å koble teori og praksis.

«Norsk 5-10 Litteraturboka er en grunnbok for norskstudenter og et hendig oppslagsverk for lærere i både grunnskole og videregående. Boken lykkes med å få leseren til å tenke på undervisningsplanlegging, og det er lett å la seg inspirere av bokas faglighet til selv å begynne å tenke bruk i klasserommet». Anne Berit Nystad, Norsklæreren

Ann Sylvi Larsen

Ann Sylvi Larsen er dosent i norsk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har utgitt en rekke artikler og bøker, blant annet "Gode grøss. Om skrekkfiksjon for og av barn" (2015) og "Hodeløse menn og ihjelfrosne haikere. Levende sagntradisjon fra Nord-Norge" (2002, med Roald Larsen).
Mer informasjon om forfatteren