Velg format

På lager
kr 369

Norsk morfologi

med fonologi og semantikk
Dette er en innføring i norsk morfologi og handler altså om hvordan norske ord er bygd opp, og hvordan de bøyes. Boka inneholder også kapitler om tale og skrift og om semantikk, og det er arbeidsoppgaver til hvert kapittel. Boka dekker både bokmål og nynorsk, og nyere endringer i målformene er innarbeidd.

Forfatteren bruker i denne boka stort sett den tradisjonelle inndelingen av ordklassene. Det er flere grunner til det: De fleste voksne er vant til de tradisjonelle termene, de svarer bedre til terminologien internasjonalt og den nye ordklasseinndelinga har flere svakheter, etter forfatterens syn.

Boka kan brukes av alle som er interessert i norsk språk. Sammen med boka «Innføring i norsk syntaks» dekker disse bøkene fagområdet norsk grammatikk på en god måte.

«Norsk morfologi med fonologi og semantikk» er en bearbeidd og utvidet utgave av «Norsk morfologi», som tidligere ble utgitt på et annet forlag.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215060675
  • Utgivelsesdato: 16.02.2022
  • Bokgruppe: 226

Svein Lie

Svein Lie er en norsk språkforsker og professor emeritus i nordiske språk ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren