Velg format

kr 499

Norsk utenrikspolitisk idéhistorie

1890-1940
Norges utenrikspolitiske ideverden er særegen. Denne boka tar for seg idetradisjonene som slo inn i norsk politikk rundt forrige århundreskifte, og som i tiden etter bidro til å forme Norges forestillinger om verden omkring oss og om Norges plass og rolle i den.
Liberale argumenter har formet den norske fredstanken, betoningen vår av folkerettens sentrale plass og av internasjonalt samarbeid i ordnede, universelle former. Men hvor kommer disse ideene fra, og hvorfor slo de så dype røtter i Norge? Forfatterne viser hvilke forestillinger og ideer som har vært og er tonengivende i norsk utenrikspolitikk, og setter disse inn i et større, politisk og idehistorisk perspektiv. De viser blant annet hvordan den liberale fredstanken har vært en vedvarende kraft i det utenrikspolitiske ordskiftet og diskuterer hvorfor Norge har manglet en konservativ idetradisjon. Norges naboland har hatt et markant innslag av maktpolitiske resonnementer som har manglet i den norske idetradisjonen.

Informasjon om boka

  • Sider: 296
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215015583
  • Utgivelsesdato: 18.01.2016
  • Bokgruppe: 214

Torbjørn L. Knutsen

Torbjørn L. Knutsen er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet (NTNU) og professor II ved Luftkrigsskolen i Trondheim. Knutsen er også leder for Regjeringens sikkerhetspolitiske utvalg. Han har skrevet og redigert bøker om bl.a. norsk utenrikspolitikk og internasjonal politikk - blant andre A History of International Relations Theory (1997) og The Rise and Fall of World Orders (1999).
Mer informasjon om forfatteren

Halvard Leira

Halvard Leira er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Han jobber særlig med utenrikspolitikk og diplomati, med vekt på lange historiske utviklingsprosesser.
Mer informasjon om forfatteren

Iver B. Neumann

Iver Neumann er Montague Burton-professor i internasjonale relasjoner ved London School of Economics, og seniorforsker ved NUPI. Han spesialiserer seg på sosialteori, internasjonale relasjoner i et historisk perspektiv, diplomati, russisk og norsk utenrikspolitikk.
Mer informasjon om forfatteren