Velg format

kr 549
Forventet i salg 15.03.2021

Norskboka 1

Norsk for grunnskolelærarutdanning, 2. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 300
  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215035024
  • Utgivelsesdato: 15.03.2021
  • Bokgruppe: 215
Norskfaget er skolens største og viktigste fag. «Norskboka 1 og 2» er et basisverk som gir innsikt i de sentrale emnene i norskfaget. Verket er skreddersydd for norsk i GLU 1‒7. Det er lagt vekt på å tydeliggjøre sammenhengene mellom teori og praksis, og mellom lærestoff og lærerarbeid.

2. utgave er grundig oppdatert i tråd med ny læreplan, ny forskning og lesernes erfaringer med bøkene. En rekke nye kapitler har kommet til, blant annet om begynneropplæring, ordforråd, læremidler, kartlegging, talemålsvariasjon, syntaks og grammatikkdidaktikk.

Nye redaktører er Mari Nygård og Christian Bjerke. Nygård er nestleder for grunnutdanning ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, og førsteamanuensis i norskdidaktikk. Bjerke er høgskolelektor i norsk ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Han har solid erfaring som lærer på barnetrinnet og ledet revisjonen av læreplanen i norsk i Fagfornyelsen 2017-2019.

Øvrige forfattere er Rune Andreassen, Jannike Ohrem Bakke, Tuva Bjørkvold, Agnete Bueie, Anne Marit Danbolt, Jan Kristian Hognestad, Anne Håland, Benthe Kolberg Jansson, Gudrun Kløve Juuhl, Irmelin Kjelaas, Kåre Kverndokken, Rikke van Ommeren, Kirsten Palm, Dagrun Skjelbred, Randi Solheim, Ingvill Svanes og Gro Ulland.