Velg format

På lager
kr 589

Norskboka 1

Norsk for grunnskulelærarutdanning 1-7, 2. utgave
Norskfaget er det største og viktigaste faget i skulen. Læraren på barnetrinnet treng både solid norskfagleg kompetanse og kunnskap om korleis ein best formidlar faget. Norskboka 1 og 2 er basisverket for grunnskulelærarutdanninga for trinn 1-7. Verket gir forskingsbasert innsikt i dei sentrale emna i norskfaget, og det er lagt vekt på å tydeleggjere samanhengane mellom teori og praksis.

Norskboka 1 gir innføring i den første skrive- og leseopplæringa, språklæring, fonologi, morfologi, syntaks, grammatikk- og talespråksdidaktikk, skriving på bokmål og nynorsk, rettskriving, lese og skrivevanskar.

2. utgåve er grundig fagleg oppdatert og i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.


Forfattarane har rik røynsle som norsklærarar, lærarutdannarar og forskarar. Dei supplerer kvarandre med fagleg spisskompetanse. Mari Nygård og Christian Bjerke er redaktørar. Dei andre forfattarane er Rune Andreassen, Tuva Bjørkvold, Jan Kristian Hognestad, Benthe Kolberg Jansson, Gudrun Kløve Juuhl, Irmelin Kjelaas, Rikke van Ommeren, Randi Solheim, Ingvill Krogstad Svanes og Hilde Traavik.

Informasjon om boka

  • Sider: 344
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215035024
  • Utgivelsesdato: 03.05.2021
  • Bokgruppe: 215

Mari Nygård

er førsteamanuensis i norsk og nestleder for utdanning ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har særlig arbeidet med grammatikk og grammatikkdidaktikk, språklæring, norsk som andrespråk og barns tidlige skriving.

Nygård har vært medredaktør for Norskboka 5-10. Språkboka (2. utgave 2021), medredaktør for 2. utgave av Norskboka 1 og 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7 (2021) og er forfatter av boka Norwegian Discourse Ellipsis. Clausal architecture (2018).
Mer informasjon om forfatteren

Christian Bjerke

Christian Bjerke er førstelektor i norsk ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning. Han er utdannet allmennlærer og har undervisningserfaring fra barneskole, videregående skole og lærerutdanning. Bjerke har blant annet vært styreleder i Landslaget for norskundervisning, og han har ledet læreplangruppa for norsk i fagfornyelsen. Han er medforfatter av norskklæreverket Ordriket for barnetrinnet.
Mer informasjon om forfatteren