Velg format

På lager
kr 439

Norskboka 2

Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7, 2. utgave

Informasjon om boka

  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215048109
  • Utgivelsesdato: 29.04.2021
  • Bokgruppe: 893
Norskfaget er skolens største og viktigste fag. «Norskboka 1 og 2» er et basisverk som gir innsikt i de sentrale emnene i norskfaget. Verket er skreddersydd for norsk i GLU 1‒7. Det er lagt vekt på å tydeliggjøre sammenhengene mellom teori og praksis, og mellom lærestoff og lærerarbeid.

2. utgave er grundig oppdatert i tråd med ny læreplan, ny forskning og lesernes erfaringer med bøkene. En rekke nye kapitler har kommet til, blant annet om begynneropplæring, ordforråd, læremidler, kartlegging, talemålsvariasjon, syntaks og grammatikkdidaktikk.

Nye redaktører er Mari Nygård og Christian Bjerke. Øvrige bidragsytere er Rune Andreassen, Jannike Ohrem Bakke, Tuva Bjørkvold, Agnete Bueie, Anne Marit Danbolt, Anne Håland, Kåre Kverndokken, Kirsten Palm, Dagrun Skjelbred og Gro Ulland.