Velg format

På lager
kr 469

Norskboka 2

Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7, 2. utgave
Norskfaget er skolens største og viktigste fag. Læreren på barnetrinnet trenger både solid norskfaglig kompetanse og kunnskap om hvordan man best formidler faget. Norskboka 1 og 2 er basisverket for grunnskolelærerutdanninga for trinn 1-7. Verket gir innsikt i de sentrale emnene i norskfaget, og det er lagt vekt på å tydeliggjøre sammenhengene mellom teori og praksis, og mellom lærestoff og lærerarbeid.

Norskboka 2 gir innføring i norskfaget i læreplanen, tekstkyndighet, muntlig bruk av språket, vurdering av læremidler, den andre skrive- og leseopplæringa, litteraturdidaktikk og norsk som andrespråk.

2. utgave er grundig faglig oppdatert og i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.

Nye redaktører er Mari Nygård og Christian Bjerke. Bjerke er førstelektor i norsk ved avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Han har solid erfaring som lærer på barnetrinnet og ledet revisjonen av læreplanen i norsk i Fagfornyelsen 2017-2019. Nygård er nestleder for grunnutdanning ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, og førsteamanuensis i norskdidaktikk.

Øvrige bidragsytere er Rune Andreassen, Jannike Ohrem Bakke, Tuva Bjørkvold, Agnete Bueie, Anne Marit Danbolt, Anne Håland, Kåre Kverndokken, Kirsten Palm, Dagrun Skjelbred og Gro Ulland.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215048109
  • Utgivelsesdato: 29.04.2021
  • Bokgruppe: 893

Christian Bjerke

Christian Bjerke er førstelektor i norsk ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning. Han er utdannet allmennlærer og har undervisningserfaring fra barneskole, videregående skole og lærerutdanning. Bjerke har blant annet vært styreleder i Landslaget for norskundervisning, og han har ledet læreplangruppa for norsk i fagfornyelsen. Han er medforfatter av norskklæreverket Ordriket for barnetrinnet.
Mer informasjon om forfatteren

Mari Nygård

er førsteamanuensis i norsk og nestleder for utdanning ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har særlig arbeidet med grammatikk og grammatikkdidaktikk, språklæring, norsk som andrespråk og barns tidlige skriving.

Nygård har vært medredaktør for Norskboka 5-10. Språkboka (2. utgave 2021), medredaktør for 2. utgave av Norskboka 1 og 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7 (2021) og er forfatter av boka Norwegian Discourse Ellipsis. Clausal architecture (2018).
Mer informasjon om forfatteren