Velg format

kr 599

Ny hverdag?

Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet
Hva skjer med literacy-praksisene når digital teknologi integreres i skolen?

Forskerne i FINNUT-prosjektet RESPONS (Responsive literacy practices in digitalized classrooms) har fulgt fem ungdomsskoleklasser fra 8. trinn høsten 2014 til de gikk ut av 10. klasse våren 2017. Oppmerksomheten er særlig rettet mot lesing, skriving og muntlighet. Hverdagen studeres både fra elevenes, lærernes og skolenes perspektiv.

Boken presenterer ny, forskningsbasert kunnskap som gir grunnlag for kloke valg i spenningsfeltet mellom teknologisk innovasjon og faglige og didaktiske kjerneverdier.

Bokens redaktører er Mari-Ann Igland fra Institutt for lærerutdanning ved NTNU og Dag Husebø og Atle Skaftun fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Øvrige bidragsytere er Nikolaj Frydensberg Elf, Aslaug Fodstad Gourvennec, Åsmund Hennig, Ingrid Nielsen, Morten Njå, Arne Olav Nygard og Siv Ellen Østrem.

Boken er også tilgjengelig i open access-utgave på Idunn.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 282
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215031590
  • Utgivelsesdato: 13.05.2019
  • Bokgruppe: 225

Mari-Ann Igland

er professor emeritus i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning, NTNU. Fagområda hennar er særleg fagdidaktiske spørsmål, literacy og skriving, diskurs- og elevtekstanalyse. Igland har skrive doktorgradsavhandling om pedagogisk tekstrespons og publisert ei rekkje arbeid om lærarrespons, skriftleg argumentasjon og demokratisk danning, literacy, sosiokulturell teori og dialogteori. Ho har også forska på og skrive om literacy-praksisar i digitaliserte klasserom (Respons-prosjektet 2014-2017). Igland var leiar for gruppa som utarbeidde nasjonale retningslinjer for norskfaget i den femårige grunnskulelærarutdanninga.
Mer informasjon om forfatteren