Velg format

kr 599

Ny hverdag?

Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet

Informasjon om boka

  • Sider: 282
  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215031590
  • Utgivelsesdato: 13.05.2019
  • Bokgruppe: 225
Hva skjer med literacy-praksisene når digital teknologi integreres i skolen?

Forskerne i FINNUT-prosjektet RESPONS (Responsive literacy practices in digitalized classrooms) har fulgt fem ungdomsskoleklasser fra 8. trinn høsten 2014 til de gikk ut av 10. klasse våren 2017. Oppmerksomheten er særlig rettet mot lesing, skriving og muntlighet. Hverdagen studeres både fra elevenes, lærernes og skolenes perspektiv.

Boken presenterer ny, forskningsbasert kunnskap som gir grunnlag for kloke valg i spenningsfeltet mellom teknologisk innovasjon og faglige og didaktiske kjerneverdier.

Bokens redaktører er Mari-Ann Igland fra Institutt for lærerutdanning ved NTNU og Dag Husebø og Atle Skaftun fra Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger. Øvrige bidragsytere er Nikolaj Frydensberg Elf, Aslaug Fodstad Gourvennec, Åsmund Hennig, Ingrid Nielsen, Morten Njå, Arne Olav Nygard og Siv Ellen Østrem.

Boken er også tilgjengelig i open access-utgave på Idunn.no.