Velg format

På lager
kr 339

Offentlig politikk

Fagfeltet offentlig politikk tar for seg hva offentlige myndigheter velger å gjøre og velger å unngå å gjøre for å løse problemer og skape verdier i samfunnet. Helsepolitikk, skolepolitikk, klima- og miljøpolitikk og skatte- og avgiftspolitikk er typiske eksempler på offentlig politikk.

Denne boken er en introduksjon til fagfeltet. Den introduserer verktøy for å beskrive og forstå gjeldende politikk, analysere hvorfor politikken utformes som den gjør, og hvilke konsekvenser den har i samfunnet. Organiseringen av offentlig sektor har betydning, men i studier av offentlig politikk legges hovedvekten oftest på politiske, sosiale og økonomiske forhold.

Forfatterne presenterer sentrale teoretiske bidrag og anvender disse i en norsk politisk kontekst. De ser nærmere på hvert av stegene i politikksyklusen - fra hvordan en politisk agenda etableres, til politikkutforming og samfunnsinteressenes påvirkning, utforming av virkemidler og iverksetting, og videre til evaluering og innovasjon i offentlig politikk. De diskuterer også hvordan offentlig politikk endres.

Boken retter seg primært mot studenter i statsvitenskap, samfunnsfag, profesjonsstudier og administrative fag, men vil være nyttig for alle som er interessert i de politiske prosessene som ligger under utformingen og iverksettingen av offentlig politikk.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215043807
  • Utgivelsesdato: 28.07.2020
  • Bokgruppe: 893

Signy Irene Vabo

Signy Irene Vabo er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Jan Erling Klausen

Jan Erling Klausen er førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Mer informasjon om forfatteren

Jostein Askim

Jostein Askim er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren