Velg format

På lager
kr 629

"Og eg ser på deg.." Vitenskapsteori i helse- og sosialfag

3. utgave
Hvorfor trenger utøvere av praktiske helse- og sosialfag innsikt i vitenskapsteori? Har vitenskapsteori betydning for andre enn forskere og akademikere? Hva er kunnskap, og hva slags kunnskap trenger vi?
Boka viser hvordan de vitenskapsteoretiske tradisjonene har påvirket den teoretiske forståelsen og den praktiske yrkesutøvelsen i helse- og sosialfagene. Likedan påpeker den vitenskapsteoriens innflytelse på vår oppfatning av andre mennesker. Dette gjelder både for møter mellom profesjonelle og brukere så vel som for våre hverdagsmøter med hverandre.

Denne tredje utgaven er oppdatert med nyskrevne kapitler om makt og diskurs, sosial konstruksjonisme, kritisk realisme og den pågående vitenskapsstriden mellom naturvitenskapen og human- og samfunnsvitenskapene.

«Og eg ser på deg...» inviterer til refleksjon over kunnskapens sannheter. Forfatteren søker å bygge bro mellom teori og praksis, vitenskap og hverdag, og klargjøre et grunnlag for mellommenneskelig forståelse. Boka har ordforklaringer, oppsummeringer og refleksjonsoppgaver.

Informasjon om boka

  • Sider: 320
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215017884
  • Utgivelsesdato: 29.08.2011
  • Bokgruppe: 213

Einar Aadland

Einar Aadland er førsteamanuensis og studieleder ved Diakonhjemmet Høgskole.
Mer informasjon om forfatteren