Velg format

På lager
kr 299

Økokritisk håndbok

Natur og miljø i litteraturen
Hvilke kritiske forbindelser er det mellom natur, miljø og litteratur? Hva vil det si å lese tekster økokritisk? Hva er økokritikk?

Den litterære naturarven blir lest og fortolket på stadig nye måter i takt med en økende innsikt om at verden er rammet av menneskeskapte miljøkriser. Slike økologisk orienterte analyser omtales ofte som økokritiske, men økokritikk forstås og praktiseres forskjellig i ulike kontekster.

Lesere kan ha delte meninger om hvordan natur og miljø bør representeres litterært. Får skogen for mye oppmerksomhet på bekostning av havet, skrives det for mye om dyr og for lite om planter, er det for mye romantikk og for lite realisme, for mye nostalgi og for lite humor, for mye klimafokus og for lite om artsmangfold, eller kanskje tvert om? Mens noen finner håp og trøst i å lese klimalitteratur og økopoesi, kan andre oppleve de samme tekstene som dystre, for aktivistiske og naive. Økokritikk behandler slike spenningsfelt der økologiske, politiske og estetiske problemstillinger møtes.

Økokritisk håndbok gir for første gang på norsk en bred innføring i begreper, retninger og konflikter innenfor internasjonal og skandinavisk økokritikk de siste tiårene. Med støtte i et rikt utvalg eksempler får leseren ta del i hvordan fagfeltet vokser fram.

Boka er et hendig oversiktsverk, samtidig som den byr opp til viktige prinsippdiskusjoner om blant annet tverrfaglighet, fagspråk i akademia og forholdet mellom forskning og aktivisme.


«Økokritisk håndbok er ... virkelig holdt i en behagelig pædagogisk toneart og skrevet i sprog, der ikke polemiserer, men tolerant inviterer læseren ind i et komplekst, men åbent problemfelt.»
Søren Frank, Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049915
  • Utgivelsesdato: 13.03.2023
  • Bokgruppe: 217

Sissel Furuseth

er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Hun har undervist og veiledet i økokritikk i mange år, og har markert seg som kritikkhistorieforsker og som fornyer av nordisk økokritikk. Furuseth er tilknyttet Oslo miljøhumaniora, der hun leder det tverrfaglige kollaboratoriet Kritisk petroestetikk og et forskningsprosjekt om oljens oversettbarhet.
Mer informasjon om forfatteren

Reinhard Hennig

er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder. Han er koordinator for Ecocritical Network for Scandinavian Studies (ENSCAN) og president i European Association for the Study of Literature, Culture and Environment (EASLCE). Hennig forsker på hvordan miljøforandringer framstilles i litterære tekster, antropocen, utdanning for bærekraftig utvikling, nordisk samtidslitteratur og norrøn litteratur.
Mer informasjon om forfatteren