Velg format

På lager
kr 549

Økonomisk atferd, beslutninger og likevekt

En innføring i analytisk mikroøkonomi

Informasjon om boka

  • Sider: 320
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215013572
  • Utgivelsesdato: 05.12.2008
  • Bokgruppe: 212
Samfunnsøkonomi som fag har gjennomgått en rivende utvikling de siste 30 - 40 årene. Dette er en gjenspeiling av at verdens befolkning stilles overfor stadig nye utfordringer, problemer og plager.
Klima, fattigdom, AIDS og andre livstruende sykdommer, finanskriser, folkevandringer, globalisering, overutnyttelse av fellesressurser, korrupsjon og interessekonflikter som hindrer WTO-avtaler er bare noen av utfordringene som kan synes uløselige.

Ved hjelp av økonomisk teori kan disse problemene formuleres på en måte som likevel gir grunn til svak optimisme for å nå fram til konstruktive løsninger.

For at norske økonomer skal kunne bidra til å oppfylle ønsket om en bedre verden, må studentene tidlig få kjennskap til det sentrale mikroøkonomiske analyseapparatet, ettersom det er selve fundamentet for å forstå de store globale utfordringene.

Formålet med denne boka er nettopp å formidle dette analyseverktøyet, og den er skrevet for studenter i samfunnsøkonomi med noe kjennskap til grunnleggende matematisk analyse.

Jon Vislie

Jon Vislie er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Steinar Strøm

Steinar Strøm er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Torino.
Mer informasjon om forfatteren