Velg format

På lager
kr 439

Økonomisk og sosial ulikhet i Norge

Anmeldelelser: 

Michael: Boken angis som velegnet som pensum ved universiteter og høyskoler, både for sosiologi og samfunnsvitenskapelige fag, helse- og omsorgsfag og medisinske studier, og egentlig for alle med interesse for forholdet mellom samfunn, ulikhet og helse. Les anmeldelsen her.

Inntektsforskjellene i Norge er mindre enn i de aller fleste land. Men også her har de økonomiske ulikhetene økt − særlig ulikhetene i formue. Andelen fattige har økt, og flere barn lever i fattige familier.

De fattige i Norge er ikke så fattige som i de fleste andre land, men avstanden til de velstående innebærer følelse av økonomisk knapphet og færre muligheter til å delta i samfunnet.

I denne boka kan du lese om økonomisk og sosial ulikhet i Norge. Hvordan har utviklingen vært? I hvilke perioder og under hvilke regjeringer har ulikheten økt mest? Hva har velgerne og de politiske partiene ment om ulikhet og økonomisk utjevning siden 1960-årene? Hvilke følger får høy ulikhet for samfunnet? Øker eller svekker det den økonomiske veksten og tilliten i samfunnet, og påvirker det folks tilfredshet med livet? Hvilke politiske tiltak kan redusere økonomisk ulikhet?

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041537
  • Utgivelsesdato: 10.05.2021
  • Bokgruppe: 213

Knut Halvorsen

Knut Halvorsen er professor emeritus i sosialpolitikk, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet - Storbyuniversitetet. Han er utdannet siviløkonom og dr.philos. i sosiologi.
Mer informasjon om forfatteren

Steinar Stjernø

Steinar Stjernø er professor emeritus i sosialpolitikk, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet - Storbyuniversitetet.

Han har utgitt en rekke bøker og forskningsrapporter om norsk og internasjonal velferdspolitikk.
Mer informasjon om forfatteren