Velg format

På lager
kr 529

Oppgavesamling i avtalerett

OPPGAVESAMLING I AVTALERETT er et praktisk verktøy for deg som vil forstå og bruke avtaleretten, enten du er jusstudent eller en mer erfaren jurist.
Boken dekker den delen av kontraktsretten som gjerne omtales som «avtalerett» eller «kontraktsrett I», og omfatter avtaleinngåelse, representasjon, avtaletolkning, ugyldighet og lemping.

I bokens første del gis en kort og enkel innføring i avtaleretten. Her står det litt om fagets særtrekk og bakenforliggende hensyn, i tillegg til de spesielle kildene som finnes i avtaleretten. Boken gir en praktisk tilnærming til faget, og tar for seg metodiske utfordringer rettsanvenderen møter på avtalerettens område, som å ta utgangspunkt i ulovfestet rett og bruke rettspraksis og hensyn i juridiske drøftelser.

Bokens andre og største del er en oppgavesamling, med oppgaver av varierende størrelse og vanskelighetsgrad innenfor temaene avtaleinngåelse, representasjon, avtaletolkning, ugyldighet og lemping. Alle praktikumsoppgavene har løsningsforslag.

MATHILDE LUND MELTVEDT har studert rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og ved King's College i London. Hun har vært vitenskapelig assistent for professor dr.juris Johan Giertsen ved utarbeidingen av 2. og 3. utgave av hans lærebok «Avtaler» og hun har undervist i avtalerett ved Universitetet i Bergen, både som arbeidsgruppeleder og foreleser.
__________________________

«Terningkast fem - soleklart.»
Kristian Eilertsen, JUS'T

Informasjon om boka

  • Sider: 232
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215022147
  • Utgivelsesdato: 02.05.2014
  • Bokgruppe: 211

Mathilde Lund Meltvedt

Mathilde Lund Meltvedt er senioradvokat i Advokatfirmaet BA-HR. Hun har tidligere vært vitenskapelig assistent og undervist i avtalerett, både som arbeidsgruppeleder og foreleser.
Mer informasjon om forfatteren