Velg format

kr 459
Forventet i salg 16.05.2025

Innføring og oppgavesamling i avtalerett

2. utgave
Andreutgaven av «Innføring og oppgavesamling i avtalerett» inneholder flere nye oppgaver med løsningsforslag.

Bokens første del gir en kort og enkel innføring i avtaleretten. Her er fagets kjennetegn, bestanddeler og grunnleggende hensyn beskrevet, og det gis en innføring i hvordan de ulike rettskildene i avtaleretten skal brukes. Videre står det litt om de spesielle metodiske utfordringene du kan møte i avtaleretten, og du får råd om hvordan praktikumsoppgaver kan besvares.

Bokens andre og største del er en oppgavesamling som består av praktikumsoppgaver av varierende omfang og vanskelighetsgrad samt en rekke diskusjonsspørsmål. I tredje del finner du løsningsforslag til praktikumsoppgavene.

I denne andreutgaven av «Innføring og oppgavesamling i avtalerett» har forfatteren oppdatert og revidert bokens første del, og hun har både oppdatert og laget nye oppgaver og løsningsforslag i andre og tredje del. Revisjonen som er gjort, reflekterer utviklingen som har skjedd på rettsområdet i de sju årene som har gått siden førsteutgaven kom - i tillegg til forfatterens erfaringer som advokat og dommerfullmektig.

Informasjon om boka

  • Sider: 232
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215050188
  • Utgivelsesdato: 16.05.2025
  • Bokgruppe: 211

Mathilde Lund Meltvedt

Mathilde Lund Meltvedt er senioradvokat i Advokatfirmaet BA-HR. Hun har tidligere vært vitenskapelig assistent og undervist i avtalerett, både som arbeidsgruppeleder og foreleser.
Mer informasjon om forfatteren