Velg format

kr 459
Forventet i salg 31.03.2023

Innføring og oppgavesamling i avtalerett

2. utgave
Boken dekker den delen av kontraktsretten som gjerne omtales som «avtalerett», og omfatter reglene for avtaleinngåelse, representasjon, avtaletolking, ugyldighet og lemping.

Bokens første del gir en kort og enkel innføring i avtaleretten. Her er fagets kjennetegn, bestanddeler og grunnleggende hensyn beskrevet, og det gis en innføring i hvordan de ulike rettskildene i avtaleretten skal brukes. Videre står det litt om de spesielle metodiske utfordringene du kan møte i avtaleretten, og du får råd om hvordan praktikumsoppgaver kan besvares.

Bokens andre og største del er en oppgavesamling som består av praktikumsoppgaver av varierende omfang og vanskelighetsgrad samt en rekke diskusjonsspørsmål. I tredje del finner du løsningsforslag til praktikumsoppgavene.
I denne andreutgaven av «Oppgavesamling i avtalerett» har forfatteren oppdatert og revidert bokens første del, og hun har både oppdatert og laget nye oppgaver og løsningsforslag i andre og tredje del. Revisjonen som er gjort, reflekterer utviklingen som har skjedd på rettsområdet i de sju årene som har gått siden førsteutgaven kom - i tillegg til forfatterens erfaringer som advokat og dommerfullmektig.

Informasjon om boka

  • Sider: 232
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215050188
  • Utgivelsesdato: 31.03.2023
  • Bokgruppe: 211

Mathilde Lund Meltvedt

Mathilde Lund Meltvedt har studert rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og King's College i London. Hun har vært vitenskapelig assistent og undervist i avtalerett, både som arbeidsgruppeleder og foreleser.
Mer informasjon om forfatteren