Velg format

På lager
kr 349

Oppgaveskriving for psykologistudenter

Dette er boken for psykologistudenter som skal levere en oppgave i psykologi, enten det dreier seg om en bacheloroppgave, masteroppgave, hovedoppgave, emneoppgave eller en annen innleveringsoppgave. Formålet med boken er å gjøre arbeidet med oppgaveskriving i psykologi enklere og mer lystbetont.

I løpet av et skriveprosjekt kan studenter ha mange spørsmål om selve forsknings- og skriveprosessen. Det kan føles vanskelig å rette disse spørsmålene til en veileder, og vanskelig å finne svar i litteraturen. Denne boken er ment å gi svar på spørsmål som kan dukke opp underveis, og dermed gjøre arbeidet med oppgaven lettere.

Det er satt av egne notatsider etter hvert kapittel. Du finner også tips på slutten av hvert kapittel, og det er sjekklister og maler helt bakerst i boken - for en bedre oppgavehverdag for studenten.

Informasjon om boka

  • Sider: 184
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215065120
  • Utgivelsesdato: 13.10.2023
  • Bokgruppe: 214

Elisabeth Norman

Elisabeth Norman (f. 1972) er professor i generell psykologi ved Universitetet i Bergen, med en doktorgrad i kognitiv psykologi. Hun forsker primært på ytterkantbevissthet, intuisjon, metakognitive følelser, og andre fenomener som utspiller seg i grenselandet mellom affekt og kognisjon. Norman har mer enn 20 års erfaring med å veilede oppgaver i psykologi. Hun har veiledet oppgaver på profesjonsstudiet, bachelorprogrammet og masterprogrammet, og har også veiledningserfaring på PhD-nivå.
Mer informasjon om forfatteren