Velg format

På lager
kr 1 379

Opplæringslova

Lovkommentar, 3 utgave
Opplæringslova regulerer opplæring i grunnskole og videregående opplæring i Norge, herunder voksenopplæring og fagopplæring i bedrift. I denne lovkommentaren til opplæringslova gir forfatteren grundige kommentarer til bestemmelsene i loven.
Siden bokas andre utgave kom ut i januar 2007, er det vedtatt en rekke små og store endringer i opplæringslova med forskrifter. Loven har fått en ny formålsparagraf og nye bestemmelser om reklame, ulykkesforsikring og leksehjelp. Lovkapitlene om videregående opplæring i bedrift har også vært gjenstand for omfattende revisjon. Det samme gjelder lovreglene om elevenes skolemiljø. I tillegg er det vedtatt nye krav til lærernes undervisningskompetanse.

Denne tredje utgaven er oppdatert med lov- og forskriftsendringer som ble vedtatt sommeren 2017. Nye dommer med betydning for tolkningen av opplæringslova er også tatt med.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 424
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028385
  • Utgivelsesdato: 10.01.2018
  • Bokgruppe: 221

Geir Helgeland

Geir Helgeland er sekretariatsleder for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Han har tidligere arbeidet som advokat, og avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet. Helgeland var sekretær for opplæringslovutvalget.
Mer informasjon om forfatteren