Velg format

På lager
kr 419

Organisasjonskultur

4. utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215007823
  • Utgivelsesdato: 11.11.2011
  • Bokgruppe: 212
Hva er organisasjonskultur og hvorfor er det viktig å forstå kulturen i egen organisasjon? Hvordan påvirker organisasjonskulturen bedriftens prestasjoner og medarbeidernes innsats? Hva gjør at to bedrifter innenfor samme bransje utvikler helt ulike organisasjonskulturer? Og hva kan man gjøre for å påvirke kulturen i egen organisasjon?
Dette er blant spørsmålene som drøftes i denne velskrevne innføringsboken i organisasjonskultur. Boken henvender seg først og fremst til studenter ved universiteter og høyskoler, men vil også være nyttig for organisasjonskonsulenter, ledere og alle medarbeidere som er interessert i å forstå, kartlegge og utvikle egen organisasjonskultur.

4. utgaven er gjennomgående grundig revidert og oppdatert. Mange nye og aktuelle norske eksempler er beskrevet. I tillegg har forfatteren skrevet om og forsterket temaene om endring av organisasjonskultur og kulturelle utfordringer ved fusjoner og oppkjøp.

«Forfatteren makter i betydelig grad å koble teori og praksis til hverandre. Samtidig er bokas språk klart og leservennlig. [...] Derfor har det vært svært kjærkomment å fordype seg i Henning Bangs spennende og velskrevede bok om organisasjonskulturen. [...] Denne boka må sies å utgjøre et verdifullt og etterlengtet bidrag til økt bevisstgjøring om et svært sentralt tema.»
Dag Roaldset (Høgskolelektor, HiBu) i Bedre Skole 4/2012

Henning Bang

Henning Bang (f. 1957) har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo (UiO), og er siviløkonom fra NHH og psykolog fra UiO. Han har siden 1986 vært konsulent for en rekke bedrifter i privat og offentlig sektor. Bang har hele tiden kombinert sin konsulentvirksomhet med forskning på ulike sider av organisasjoners psykologi. Han arbeider i dag halv tid som førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Psykologisk institutt, UiO, og driver resten av tiden med utvikling av organisasjoner, team og ledere i Henning Bang AS.
Mer informasjon om forfatteren