Velg format

På lager
kr 399

Organisasjonskultur i praksis

verktøy for kartlegging, utvikling og endring av organisasjonskultur

Filer til boken

For å øke brukervennligheten til Organiasjonskultur i praksis er de delene av stoffet som kan deles ut til for eksempel deltakerne på et kurs lagt ut på på nettet. Der finner du word-filer som kan mangfoldiggjøres, samt tilpasses egen organisasjon.

Zip-filen er låst med passord. Passordet er det siste ordet på side 44 i boken. 

Dette er en håndbok for organisasjonskonsulenter, opplæringsansvarlige, ledere og andre som søker etter verktøy og øvelser for å analysere og utvikle organisasjonskulturer.
Mange ledere og konsulenter snakker om viktigheten av å utvikle en god bedriftskultur. Få vet imidlertid hva de konkret kan gjøre for å analysere og utvikle kulturen i egen organisasjon. I organisasjonskultur i praksis finner du verktøy og øvelser for å:
- øke bevisstheten om kulturens betydning for organisasjonen
- kartlegge hvilken kultur som eksisterer på arbeidsplassen
- identifisere positive og negative trekk ved organisasjonskulturen
- utvikle og endre deler av organisasjonskulturen

Organisasjonskultur i praksis består av ulike øvelser med små teoretiske innledninger og fungerer dermed som en selvstendig håndbok. Samtidig Knyttes håndboken gjennom referanser sammen med teoriboken "Organisasjonskultur" av Henning Bang. Til sammen utgjør disse to bøkene et komplett lærerverk.

Informasjon om boka

  • Sider: 144
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788251837132
  • Utgivelsesdato: 02.03.1998
  • Bokgruppe: 222

Henning Bang

Henning Bang (f. 1957) har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo (UiO), og er siviløkonom fra NHH og psykolog fra UiO. Han har siden 1986 vært konsulent for en rekke bedrifter i privat og offentlig sektor. Bang har hele tiden kombinert sin konsulentvirksomhet med forskning på ulike sider av organisasjoners psykologi. Han arbeider i dag halv tid som førsteamanuensis i sosialpsykologi ved Psykologisk institutt, UiO, og driver resten av tiden med utvikling av organisasjoner, team og ledere i Henning Bang AS.
Mer informasjon om forfatteren