Velg format

På lager
kr 269

Overganger

Vi går alle gjennom overganger i livet: noen små og hverdagslige, andre store og livsforandrende. Hvordan håndterer individet og omgivelsene en overgang? Hvordan forstår vi det som skjer, både før, midt i og etter en overgang?

I dagligtalen snakker vi gjerne om overganger uten å tenke så mye på hva vi legger i begrepet. Samtidig vet vi som regel en del om hva en overgang innebærer. Målsettingen med boka er å hjelpe oss å forstå livsførsel i et overgangsperspektiv: å forstå både våre egne og andres overganger. Det som skjer i overganger, er både individuelt og sosialt. Dessuten er hendelsene i overgangene avhengige av de samfunnsforholdene vi lever under.

Boka går gjennom ulike overgangsteorier og foreslår måter å bruke denne kunnskapen på oss selv og som en hjelp når vi arbeider med andre mennesker. Teoriene er relevante både i de pedagogiske fagene og i helse- og sosialfagene. Tre overganger framheves spesielt: overgangen fra barnehage til skole, overgangen fra ungdomsliv til voksenliv og overgangen fra arbeidstaker til pensjonist. Boka bruker også eksempler fra skjønnlitteratur og poesi.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215071831
  • Utgivelsesdato: 01.07.2024
  • Bokgruppe: 893
Jan Storø

Jan Storø

Jan Storø er barnevernspedagog og cand.polit. Han er dosent ved barnevernspedagogutdanningen på OsloMet - storbyuniversitetet. Storø har tidligere publisert blant annet «På begge sider av atten. Om ungdom, barnevern og ettervern» (2001) og «Ettervern og overgang for ungdom i barnevernet» (2012).
Mer informasjon om forfatteren