Øyvind Risa

Øyvind Risa

Øyvind Risa er førstelektor i musikk ved Høgskolen i Telemark, Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning.