Velg format

kr 699

Parlamentets natur

Utviklingen av norsk miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013)
Parlamentets natur tar for seg hvordan et samfunn bruker og forbruker natur og naturressurser.
Forfatteren har undersøkt hvordan miljøproblemer blir behandlet av samfunnets institusjoner, konkret gjennom å analysere parlamentariske debatter ved bruk av materiale fra det norske Stortinget i perioden etter 2. verdenskrig - en periode der miljøpolitikk vokser frem som et sentralt samfunnsanliggende.

Et hovedtema er hvordan «naturen» blir «gjort relevant», dvs. hvordan den blir forstått som kunnskapsobjekt og hvordan parlamentets inngrep i den - eller det å avstå fra inngrep - blir begrunnet eller «legitimert». Blant de parlamentariske debattene som omhandler natur og miljø er regulering av petroleumsproduksjon valgt som hovedcase.

Sentrale spørsmål er:

- Hvordan blir «legitime beslutningsalternativer» formulert?
- Hvilke «verdsettingsprinsipper» finner man i argumentasjonen?
- Hvilke former for kunnskap blir gjort relevant og hvordan blir disse brukt argumentativt?
- Hvilke historiske endringer i slike argumentasjonsformer kan man observere, og hvordan kan de forstås?

Gisle Andersen er førstelektor ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen og seniorforsker ved Uni Research Rokkansenteret.

Informasjon om boka

  • Sider: 670
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028149
  • Utgivelsesdato: 03.07.2017
  • Bokgruppe: 214

Gisle Andersen

Gisle Andersen (f. 1976) har deltatt i utviklingen av introduksjonsemner til sosiologi ved Universitetet i Bergen. Hans spesialfelt er bl.a. miljø- og kunnskapsosiologi samt relasjonen mellom ekspertkunnskap og politikk. Han er ansatt som stipendiat ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Mer informasjon om forfatteren