Velg format

På lager
kr 389

Pasienten som tekst 2.utg

«Pasienten som tekst» kom første gang i 1997. Boken er en utforskning av hundre års journalskrift ved Gaustad Sykehus. Aaslestad undersøker hvordan legevitenskapen kan nyttiggjøre seg moderne narratologi. Gjennom analyser av tekstutdrag fra vel 150 journaler der pasienten hadde diagnosen schizofreni trekker forfatteren opp utviklingen av sykehusjournalen som sjanger, og leverer samtidig et bidrag til norsk psykiatrihistorie.

Boken er en utforskning av hundre års journalskrift ved Gaustad Sykehus. Aaslestad undersøker hvordan legevitenskapen kan nyttiggjøre seg moderne narratologi. Gjennom analyser av tekstutdrag fra vel 150 journaler der pasienten hadde diagnosen schizofreni, trekker forfatteren opp utviklingen av sykehusjournalen som sjanger, og leverer samtidig et bidrag til norsk psykiatrihistorie.
Mange av skriveteknikkene som benyttes er velkjente fra skjønnlitteraturen. Hvor går grensen mellom fiksjonstekst og faktisitet? Hvordan har pasienten kommet til orde og til syne? Hvilke mekanismer virker styrende på den som skriver sykejournaler? Aaslestad ønsker å klargjøre for studenter og fagfolk hvilke narrative mekanismer som er i funksjon når man skriver journaler.

«Petter Aaslestad har utført et pionerarbeid som vil bli lagt merke til» skrev psykiater Finn Skårderud da boken kom ut.

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215011073
  • Utgivelsesdato: 28.03.2007
  • Bokgruppe: 223

Petter Aaslestad

Dr. philos Petter Aaslestad (1953) er professor i nordisk litteraturvitenskap ved NTNU i Trondheim. Aaslestad har blant annet skrevet lærebok i narratologi, og utforsket romansjangerens yttergrenser i større arbeider om Jonas Lie og Samuel Beckett.
Mer informasjon om forfatteren