Velg format

På lager
kr 379

Pedagogikk for kommende lærere

Denne boka viser hvordan pedagogikkfaget kan støtte opp under en slik helhetsforståelse. Med et ønske om å danne utgangspunkt for lærerstudentens egen refleksjon knytter forfatterne gjennomgående teori til lærerens praksis.

Boka er delt inn i fem deler og dekker kjernestoffet i utdanningenes forskrifter og nasjonale retningslinjer (grunnskolelærerutdanningene 1-7 og 5-10, praktisk-pedagogisk utdanning og lektorutdanningen for 8.-13. trinn). Del I omfatter noen perspektiver på hva det innebærer å bli lærer, og handler om veien inn i læreryrket gjennom en lærerutdanning. Del II, III og IV redegjør for elevens læring, lærestoffets egenart og lærerens undervisnings- og vurderingsarbeid, mens del V omhandler skolen som kontekst for lærerens arbeid.

Gjennomgående bygger boka på nyere forskning, og den inneholder et eget kapittel om læringsvitenskapene og disses vektlegging av at elevene skal utforske. I tillegg til læreboka finner leseren tilhørende utdypningsstoff og egnede oppgaver samt 10 undervisningsvideoer.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215055367
  • Utgivelsesdato: 27.07.2021
  • Bokgruppe: 893

Eyvind Elstad

Eyvind Elstad er professor i didaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren