Velg format

På lager
kr 589

Pedagogikk, politikk og etikk

Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole
I dag snakker vi i økende grad om utdanning ved hjelp av økonomiske begreper. Tema for denne vitenskapelige antologien er demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole. Kapitlene hører hjemme under "kritisk pedagogikk", der spørsmål om makt, dominans og ideologi står sentralt.


Bokas intensjon er å bidra med ulike perspektiver og kunnskap på viktige utdanningsområder som er truet gjennom en nyliberal ideologi som har bidratt til et snevert syn på hva utdanning kan innebære for elevene og for hva lærerarbeid omhandler.

Forskning viser at om en ungdom ikke fullfører videregående opplæring, er sannsynligheten stor for at vedkommende faller utenfor arbeidslivet. Sosial og kulturell bakgrunn spiller inn på mulighetene til å lykkes gjennom utdanningssystemet og det kan se ut som at ulikhetene øker.

Skolens overordnede danningsoppdrag kan stå i grell kontrast til det både lærere og elever erfarer på utdanningsfeltet. Marginaliserte gruppers muligheter i utdanningssystemet er dårligere enn privilegerte elever. Dette skyldes neppe lærerens uetiske atferd, men kan forstås i lys av politiske systemer og diskurser som innsnevrer lærerens handlingsrom, så vel som elevens. Dette er et sentralt tema i boka, men leseren får ingen enkle svar på hva læreren konkret kan gjøre. Derimot gir artiklene alternative måter å forstå politikk, makt og etikk som viktige begreper for å diskutere demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.

Boka henvender seg til studenter, lærere og lærerutdannere, skoleledere, forskere og politikere.

Bokas redaktører er Cecilie Haugen og Tine Arntzen Hestbek ved Program for lærerutdanning ved NTNU.

Informasjon om boka

  • Sider: 320
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023731
  • Utgivelsesdato: 28.07.2014
  • Bokgruppe: 215

Cecilie Haugen

professor i pedagogikk og i spesialpedagogikk og arbeider ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hennes forskning omhandler hvordan norsk utdanningspolitikk og -praksis endres i møte med internasjonale trender.
Mer informasjon om forfatteren