Velg format

På lager
kr 359

Personvern i arbeidsforhold

Behandling av personopplysninger berører flere og flere personer på stadig nye områder, også innen arbeidslivet. Et sentralt spørsmål er hvor grensen går mellom arbeidsgivers rett til å samle inn, behandle og lagre opplysninger om sine ansatte på den ene side, og arbeidstakers krav på beskyttelse mot at egen integritet blir krenket på den annen.
Hva kan arbeidsgiver tillate seg? Hvilke lover og regler gjelder? Hvem passer på at reglene blir fulgt?

Denne boken fra 2010 tar for seg disse problemstillingene og gir konkrete og praktiske svar på spørsmål knyttet til forhold som:
- Overvåkning og kontroll
- Bruk av arbeidsgivers datasystem
- Innsyn i ansattes e-post
- Hvilke opplysninger kan arbeidsgiver samle inn og lager
- Varsling
- Vern mot diskriminering
- Rettskildene, særlig om personopplysningsloven
- De sentrale institusjoner, særlig om Datatilsynets virksomhet

Personvern i arbeidsforhold er skrevet på en oversiktlig og lettfattelig måte, og bokens målgruppe er jurister, HMS/personalansvarlige, tillitsvalgte/fagforeninger, studenter og andre med interesse for personvernspørsmål. Boken egner seg som håndbok for både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215055039
  • Utgivelsesdato: 17.03.2021
  • Bokgruppe: 895

Christian Kjølaas

Christian Eyvind Kjølaas (1948 - 2014) var utdannet siv øk fra NHH i Bergen, MBA fra INSEAD i Frankrike og cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Med mange år i næringslivet, blant annet som konsernsjef i tidligere Fokus Bank under bankkrisen rundt 1990, hadde han bred erfaring med å håndtere kriser i både i store og små virksomheter. Han var ansatt ved Handelshøyskolen i Trondheim, avdeling av Høgskolen i Sør-Trøndelag, hvor han foreleste i rettslære og organisasjons- og ledelsesfag.
Mer informasjon om forfatteren