Velg format

På lager
kr 439

Plan- og bygningsloven 2008

En lov for vår tid?

Informasjon om boka

  • Sider: 560
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215030586
  • Utgivelsesdato: 17.12.2018
  • Bokgruppe: 214
Omstilling til nullutslippssamfunnet, ønske om bedring av folkehelsen og reduksjon av de sosiale forskjellene i helse. Dette var bakteppe for Plan- og bygningsloven fra 2008, som skulle sørge for samordning og avveining av samfunnsinteresser generelt og i arealbruk spesielt.
En evaluering av Plan- og bygningsloven ble igangsatt i 2014, EVAPLAN 2008. Forskerne har særlig sett på byutvikling, regional og lokal utvikling, infrastruktur og folkehelse. Tobindsverket «PBL 2008» presenterer resultatene av evalueringen.

I denne boken presenteres det teoretiske og historiske bakteppet for loven, og mandatet for evalueringen. Den tar for seg bakgrunnen for lovendringene, og hva som var nytt ved PBL 2008. Videre presenteres planinstrumentene og planredskapene til nasjonale myndigheter, hva det regionale folkevalgte nivået har til rådighet, og til slutt det lokale, folkevalgte nivået. I henhold til loven er det kommunene som er den primære arealmyndighet. Derfor vies planinstrumentene her størst oppmerksomhet.

Nils Johan Aarsæther

Mer informasjon om forfatteren

Gro Sandkjær Hanssen

Gro Sandkjær Hanssen er forsker I ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet. Hun er statsviter, og forsker blant annet på medvirkning, samstyring og styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå, særlig knyttet til byplanlegging. Hun har også behandlet temaene i prosjekter om regional planlegging, klimatilpasning og vannforvaltning.
Mer informasjon om forfatteren