Velg format

kr 549
Forventet i salg 28.04.2023

Politi og skjønn

- sett i lys av rettslige rammer
«Politi og skjønn» redegjør for hvilke rettslige rammer som gjelder for politiets skjønnsutøvelse.

Bokens hovedformål er å få frem hvilket rom for skjønn politibetjenter i ordenstjeneste har, gjennom en avklaring av de rettslige rammer som gjelder for skjønnsutøvelsen. I tillegg gir boken en oversikt over hvilke hensyn som vil anses som saklige og utenforliggende å vektlegge ved skjønnsutøvelsen. Boken inneholder mange eksempler basert på hendelser forfatteren selv har observert, eller informasjon fra intervjuer med politibetjenter.

Boken er nyttig for politistudenter, politiet og andre som har behov for å gjøre seg kjent med rammene for politiets skjønnsutøvelse.

Informasjon om boka

  • Sider: 300
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215034294
  • Utgivelsesdato: 28.04.2023
  • Bokgruppe: 211

Hild Rønning

Hild Rønning er cand.jur. (1993) og har en ph.d. i rettsvitenskap (2017) fra Norges arktiske universitet UiT. Hun har bred og mangeårig undervisningserfaring fra Politihøgskolen og Nord Universitet og har også erfaring fra påtalemyndigheten, tverrfaglig forskningssamarbeid samt arbeid i ulike forvaltningsorganer.
Mer informasjon om forfatteren