Velg format

På lager
kr 549

Politiet og familievolden

Familievolden er i løpet av det siste tiåret tydelig plassert på den politiske dagsordenen, og politiet er den offentlige aktøren som tillegges hovedansvaret for håndteringen av dette samfunnsproblemet. Denne boken belyser politiets arbeid med familievold fra ulike vinkler. Her kommer både voldsutsatte på krisesentrene, barnevernsansatte og politiutøvere til orde.
Bokens innhold bygger på et arbeid som dannet kunnskapsgrunnlag for Stortingsmelding 15 (2012-2013) «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner», og omfatter et stort datamateriale. I boken presenteres dette i tre deler: Del 1 handler om de voldsutsattes egne opplevelser med politiets arbeid, del 2 om organiseringen av arbeidet og del 3 om anmeldte familievoldssakers videre skjebne.

Boken er særlig relevant for alle som har vold i nære relasjoner som en sentral del av sitt arbeidsfelt - spesielt politiet, krisesentre, barnevernet og bistandsadvokater.

Geir Aas er sosiolog og ansatt som førsteamanuensis i politivitenskap ved Politihøgskolen i Oslo. Tidligere har han skrevet en doktorgradsavhandling om politipatruljenes utrykninger til nødmeldinger om familievold og blant annet forsket på befolkningens trygghetsfølelse.

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023885
  • Utgivelsesdato: 16.06.2014
  • Bokgruppe: 211

Geir Aas

Geir Aas er sosiolog og ansatt som førsteamanuensis i politivitenskap ved Politihøgskolen i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren