Velg format

På lager
kr 499

Politiledelse

En helhetlig modell

Omtale:

  • Les omtale av boka fra lederen av Norges politilederlag, Kjetil Ravlo, her.
  • Les omtale av boka i HR-magasinet her (krever innlogging)
Samfunnsutviklingen fører til krevende og komplekse utfordringer for politiet. Det er derfor, mer enn noen gang, behov for et politilederskap som er kunnskapsbasert, handlekraftig, endringsorientert og verdibasert. Et lederskap preget av kriseforståelse, verdier og tillit, der gode relasjoner og effektivt samspill med profesjonelle medarbeidere og eksterne samarbeidsaktører er i høysetet. I denne boken presenterer forfatterne en helhetlig modell for politiledelse og et felles ledelsesspråk.

Politiledelse henvender seg til studenter i faget politiledelse, politiledere og andre som er interessert i utviklingen av politiet.

Jeg mener at dette nok må være den beste boken om politiledelse som er skrevet hittil. Å plassere politifunksjonen så tett opp mot grunnleggende politiske og demokratiske ideer (...) er et særlig viktig grep, og gjør at boken vil ha verdi langt utenfor Norges grenser.
Rudi Kirkhaug, professor i lederskap og organisasjon, Universitetet i Tromsø

Glomseth og Bentzen har skrevet en bok med en uttrykt ambisjon om å fremme en modell for politiledelse i Norge. Ambisjonen er betimelig. Der det norske Forsvaret har et dokument som uttrykker etatens «Grunnsyn på ledelse», mangler politiet en slik normativ redegjørelse for egen ledelse.
Jan Ketil Arnulf, professor ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Forsvarets Høyskole

Dette er en viktig bok for norsk politi!
Tom Karp, professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania, professor II ved Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Den helthetlige modellen er et viktig bidrag til debatten om ledelse i politiet. Modellen representerer et substansielt alternativ og en motvekt til New Public Management-inspirert ledelsestenkning.
Turid Moldenæs, professor i organisasjon og ledelse, Universitetet i Tromsø

Informasjon om boka

  • Sider: 288
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215070032
  • Utgivelsesdato: 03.11.2023
  • Bokgruppe: 212

Rune Glomseth

Rune Glomseth er førsteamanuensis emeritus ved Politihøgskolen. Han har politiutdanning med bred praksis i politiet og har lang erfaring med undervisning i politiledelse i både inn- og utland. Hans forskning omfatter politiledelse og politikultur.
Mer informasjon om forfatteren

Tor Håvard Bentzen

Tor Håvard Bentzen er politisjef i Lofoten og Vesterålen i Nordland politidistrikt med bred erfaring fra politiet. Han er politiutdannet, har befalsskole, Krigsskole og stabsskole ved FHS. I tillegg har han en mastergrad i beredskap og kriseledelse fra Nord universitet.
Mer informasjon om forfatteren