Velg format

På lager
kr 399

Politisk filosofi

«Filosofene har bare fortolket verden forskjellig; det gjelder å forandre den», sier Karl Marx. Han mener filosofien ikke gir noen pekepinn om hva man bør gjøre med samfunnet for å forbedre det. Men mange filosofer, både før og etter ham, engasjerer seg i samfunnsspørsmål. Politisk filosofi er nærmest en forlengelse av selve politikken.
Denne boken er en innføring i politisk filosofi. Den ramser ikke standpunkter,
men viser hvordan en lang rekke filosofer argumenterer. Forfatterne har lagt vekt på at
premissene, og sammenhengen mellom premisser og konklusjon, skal tre tydelig frem. Både filosofiske klassikere og vår tids filosofer er med, og alle de sentrale temaene for politisk debatt tas opp:

Hva er statsmakt godt for?
Hva er frihet og fellesskap verdt?
Hva kjennetegner en god politisk forfatning?
Hvilke fortrinn har demokratiet?
Hva skal til for å skape sosial rettferdighet?
Er revolusjonær endring nødvendig?
Finnes det universelle verdier?

«Det jeg setter mest pris på med boka, er at alle tenkerne blir presentert på en edruelig måte og forstått på sine premisser.»
Aksel Braanen Sterri, Tidsskrift for samfunnsforskning

Informasjon om boka

  • Sider: 208
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215025384
  • Utgivelsesdato: 10.08.2017
  • Bokgruppe: 214

Raino Malnes

Raino Malnes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets høgskole. Han har tidligere skrevet bøker om politisk etikk og vitenskapsfilosofi., blant annet National Interests, Morality and International Law (1994), Valuing the Environment (1995), Materiell og mental virkelighet (2002) og Meningen med samfunnsvitenskap (2008).


(Foto: Ingar Refvik Bondhus, Universitetet i Oslo)
Mer informasjon om forfatteren

Knut Midgaard

Knut Midgaard er professor emeritus ved institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og en nestor i norsk statsvitenskap. Hans faglige interessefelt er politisk teori og idéhistorie. Midgaard har tidligere utgitt blant annet Strategisk tenkning (1965), Strategy and Communication (1970), Universitetet som beslutningsarena (medredaktør 1998) og Demokrati - vilkår og virkninger (Medredaktør, 2004).


(Foto: Ingar Refvik Bondhus, Universitetet i Oslo)
Mer informasjon om forfatteren