Velg format

På lager
kr 599

Politisk tenkning

3. utgave
En velskrevet gjennomgang av filosofiske og ideologiske posisjoner i politisk tenkning. Gjennomgående revidert og med nye kapitler.
«Politisk tenkning» er en lettfattelig introduksjon til politiske teorier, ideologier og tenkere. Boken presenterer sentrale standpunkter innenfor politisk filosofi, med det for øye å forklare hvilke premisser disse hviler på og vise oppbygningen av resonnementene fra premisser til konklusjon. Samtidig beskriver den de viktige politiske ideologiene som tankebygninger. Målet er å oppøve lesernes evne til selvstendig drøfting og vurdering av politisk argumentasjon.

De filosofiske standpunktene som Politisk tenkning tar for seg, spenner over et bredt register - fra Platon og Aristoteles via Thomas Aquinas og Machiavelli til John Rawls og Martha Nussbaum. Det samme gjelder ideologiene - fra kommunisme og fascisme til feminisme og økologisk aktivisme. Denne tredje utgaven av boken er gjennomgående revidert. Forfatterne har utvidet introduksjonene til naturrettsteori, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jaques Rousseau, John Stuart Mill, samt liberalisme og kommunitarisme. Boken inneholder også flere nye kapitler - om Hannah Arendt, politisk islam, egalitarisme og sosialdemokratiet.

Politisk tenkning har etablert seg som en populær lærebok ved universiteter og høgskoler i Norge og andre land. Det er en tilgjengelig og oversiktlig innføringsbok som ikke forutsetter spesielle forkunnskaper innenfor filosofi eller statsvitenskap. Boken kan leses med utbytte av alle som interesserer seg for politiske og filosofiske spørsmål: Grunnleggende innsikt i politisk filosofi og ideologi er avgjørende for å forstå den politiske historien så vel som den dagsaktuelle politiske debatten.

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215015200
  • Utgivelsesdato: 20.11.2009
  • Bokgruppe: 214

Knut Midgaard

Knut Midgaard er professor emeritus ved institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, og en nestor i norsk statsvitenskap. Hans faglige interessefelt er politisk teori og idéhistorie. Midgaard har tidligere utgitt blant annet Strategisk tenkning (1965), Strategy and Communication (1970), Universitetet som beslutningsarena (medredaktør 1998) og Demokrati - vilkår og virkninger (Medredaktør, 2004).


(Foto: Ingar Refvik Bondhus, Universitetet i Oslo)
Mer informasjon om forfatteren

Raino Malnes

Raino Malnes er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og professor II ved Forsvarets høgskole. Han har tidligere skrevet bøker om politisk etikk og vitenskapsfilosofi., blant annet National Interests, Morality and International Law (1994), Valuing the Environment (1995), Materiell og mental virkelighet (2002) og Meningen med samfunnsvitenskap (2008).


(Foto: Ingar Refvik Bondhus, Universitetet i Oslo)
Mer informasjon om forfatteren