Velg format

På lager
kr 369

Profesjonsetikk

Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. 2. utgave
Forfatterne diskuterer hva profesjonsetikk er og viser sammenhengen mellom moralsk ansvarlighet og utvikling av profesjonell dømmekraft.


Mer kontroll, standardisering og stykkprisfinansiering blir ofte lansert som tiltak for å øke kvaliteten på offentlige tjenester. Forfatterne av denne boka er kritiske til denne utviklingen og peker på at de etiske og moralske utfordringene som møter enhver som arbeider med mennesker, også krever et profesjonelt skjønn og en faglig vurderingsevne. Etikk og moral i møte med pasienter, klienter, brukere og elever kan ikke forankres bare i det politiske oppdraget som profesjonene har, men også i den etiske fordringen som melder seg i møtet med den andre, ansikt til ansikt.

Forfatterne peker på respekten for enkeltmenneskets integritet, også kalt for menneskets urørlighetssone, og på nødvendigheten av å kunne anerkjenne forskjellige livsformer i en pluralistisk kultur.

Informasjon om boka

  • Sider: 152
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215019406
  • Utgivelsesdato: 30.09.2011
  • Bokgruppe: 213

Svein Aage Christoffersen

Svein Aage Christoffersen er dr.theol. og professor i systematisk teologi (etikk, religionsfilosofi og fundemantalteologi) ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er dessuten leder i Forskningsetisk utvalg ved universitetet.
Mer informasjon om forfatteren