Velg format

På lager
kr 589

Profesjonsutvikling i skolen

Ny kunnskap om livet i skolen dokumenterer betydningen av profesjonsutvikling, der læreres læring, ledelse og skoleutvikling settes i sammenheng med elevenes læring.

Boka gir et godt og variert grunnlag for en diskusjon om hvordan man best kan legge til rette for profesjonsutøvelse og profesjonsutvikling i skolen. Kapitlene tar bl.a. opp spørsmål knyttet til autonomi og kontroll, teori og praksis, hverdagsspråk og fagspråk, og kollektiv orientering og en mer individualistisk orientering i profesjonsarbeidet.

Boka har fire hoveddeler:
Del 1 introduserer temaet og diskuterer profesjonsbegrepet og kvalitet i skolen.
Del 2 ser på lærerutdanningen som grunnlag for profesjonsutvikling.
Del 3 tar for seg ulike aspekter ved læreres profesjonelle utvikling.
Del 4 knytter profesjonsutvikling til skoleledelse.

Boka gir et godt og variert grunnlag for en dialog om hvordan profesjonsutvikling i skolen kan bli forstått og stimulert. Den er skrevet for studenter, praktiserende lærere og skoleledere.

Redaktører for boka er professor Eyvind Elstad og førsteamanuensis Kristin Helstad. Begge er ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Bidragsytere er Hedvig N. Abrahamsen, Marte Blikstad-Balas, Lisbeth M. Brevik, Tor Colbjørnsen, Britt Oda Fosse, Ann Elisabeth Gunnulfsen, Glenn Ole Hellekjær, Hege Hermansen, Sylvi Stenersen Hovdenak, Leif Kristensen, Eli Lejonberg, Sølvi Mausethagen, Christina Elde Mølstad, Monika Nerland, Katrine Nesje, Kari Anne Rødnes, Tonje Røseth, Guri Skedsmo, Mette Vavik, Jon Magne Vestøl, Eva Thue Vold og Marit Aas.

Informasjon om boka

  • Sider: 352
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215023557
  • Utgivelsesdato: 10.12.2014
  • Bokgruppe: 215

Eyvind Elstad

Eyvind Elstad er professor i didaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren

Kristin Helstad

Kristin Helstad er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, der hun underviser i masterprogrammet i utdanningsledelse og i rektorutdanningen. Helstads forskningsinteresser er knyttet til profesjonsutvikling i skolen, hvordan lærere lærer, og forholdet mellom læreres fagdidaktiske arbeid og skoleutvikling og ledelse.
Mer informasjon om forfatteren