Velg format

På lager
kr 579

Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemming

Forståelse og behandling. 2. utgave
Oppdatert kunnskap med diagnosebeskrivelser, behandling og praksiserfaringer om de viktigste psykiske lidelsene for personer med utviklingshemming.

Forfatterne løfter frem de spesielle utfordringene som psykisk lidelse gir når personen har reduserte kognitive ferdigheter. Hvordan få til medvirkning og forstå bivirkninger av behandlingen? Når er det behov for behandling, og når skal man være tilbakeholden?

Boken legger vekt på forståelse og praktiske implikasjoner av diagnose. Forfatterne tar for seg psykososiale og biologiske behandlingsmetoder og gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag innenfor feltet.

Det er egne kapitler om disse gruppene av lidelser: angst, depresjon, bipolar lidelse, psykose, PTSD, personlighetsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, ADHD, Tourettes syndrom og demens. Boken gir en oversikt over relevante begreper og definisjoner. Forfatterne viser at det er ulik tilnærming ved ulike tilstander, selv om noen prinsipper vil være vesentlige ved alle typer psykiske lidelser. Det terapeutiske møtet i psykososial behandling vektlegges, og boken har mange eksempler fra klinisk praksis.

Boken gir en praktisk tilnærming til fagfeltet og er skrevet for fagpersoner under utdanning, spesielt dem som spesialiserer seg innenfor psykisk helse eller utviklingshemming. Den egner seg for fagpersoner som gir tjenester til ungdom og voksne med utviklingshemming og psykiske lidelser, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunale tjenestetilbud.

Informasjon om boka

  • Sider: 296
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041339
  • Utgivelsesdato: 30.04.2020
  • Bokgruppe: 223

Trine Lise Bakken

Trine Lise Bakken er cand.san./spesialsykepleier og klinisk forsker ved Psykiatrisk avdeling for utviklingshemmede ved Ullevål universitetssykehus.
Mer informasjon om forfatteren