Velg format

På lager
kr 559

Psykoser

- Et integrert perspektiv. 2. utgave
Allerede innledningsvis blir det klart for leseren at man står overfor en fagbokforfatter med usedvanlig innsikt og interesse for temaet. For norske lesere er Cullberg sannsynligvis kjent gjennom andre oversettelser, men like fullt; denne reviderte utgaven av Psykoser er rett og slett glimrende!
Cullbergs utgangspunkt er at psykosen er en krisereaksjon, et svar på en belastning hos et biologisk eller psykologisk sårbart menneske. Som krise følger psykosen visse faser. For nærpersonene og/eller behandler og terapeut er det viktig å forsøke å forstå det psykotiske menneskets opplevelsesverden. Boken er et resultat av 40 års erfaring fra arbeid med psykotiske lidelser og belyser så vel den psykologisk-psykoterapeutiske som den medisinske kunnskapsfronten. Fremstillingen er delt i to, der del 1 tar for seg den psykotiske krisen og schizofreni, mens del 2 handler om behandling og rehabilitering.

Denne nye utgaven er en gjennomgående revidering og oppdatering av førsteutgaven som kom i 2001. Psykiater Reidar Kjær har vært fagkonsulent på oversettelsen.

Johan Cullberg er pensjonert professor i psykiatri og tidligere medlem av Socialstyrelsens Vetskapliga Råd i Sverige. Cullberg har skrevet flere bøker om beslektede emner; av disse er Dynamisk psykiatri og Kriser og utvikling oversatt til norsk.

Informasjon om boka

  • Sider: 336
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215004594
  • Utgivelsesdato: 19.09.2005
  • Bokgruppe: 213
  • Oversetter: Lisbeth Nilsen, Gunnar Bureid

Johan Cullberg

Johan Cullberg er professor i psykiatri, forsker og psykoanalytiker. Han er engasjert som gjesteprofessor i psykiatri ved Ersta-Sköndals Høgskola.
Mer informasjon om forfatteren