Velg format

På lager
kr 439

Radikal forvandling

DnB og den norske bankbransjen, 1990-2004
DNB ruver alene på toppen av norsk finansnæring som Norges desidert største bank. Den er samtidig den eneste av de store bankene i markedet med et betydelig norsk eierskap. DNBs nærmeste konkurrenter er enten filialer av utenlandske banker eller små og mellomstore sparebanker - og allianser av disse. DNBs posisjon som nasjonal storbank er garantert av den norske staten, bankens klart største eier.

Denne bransjestrukturen, preget av én svært dominerende bank, framtredende innslag av utenlandsk eierskap og en sterk statlig involvering, er på mange måter unik. Den etableres i løpet av 1990- og det tidlige 2000-tallet. DnB, i dag DNB, blir formelt etablert våren 1990. I løpet av tiåret som følger gjennomgår hele banknæringen radikale forandringer: Konkurransen øker, den største bankkrisen siden 1920-tallet inntreffer, og de tre største forretningsbankene overtas av staten. Parallelt gjennomgår næringen et teknologisk, organisatorisk og strategisk skifte. Bevegelsen fra fysiske til digitale banktjenester starter for alvor. Bankene blir finansielle supermarkeder som tilbyr stadig nye produkter og tjenester. Fusjoner og oppkjøp brer om seg, og flere store banker blir solgt til utenlandske eiere. Radikal forvandling er historien om DnBs rolle i den norske banknæringens totale og varige endring. Det er fortellingen om gjentatte kamper om vekst og kontroll. Men det er også fortellingen om håndtering av kriser, betydningen av lederskap og utfordringen ved å lære av sine feil. Og det er en analyse av hvordan staten spiller en avgjørende rolle når DnB etablerer seg som kjempen i norsk finans på bekostning av sine konkurrenter.


«BI-professoren har levert en solid historiebok fra hjertet av norsk finans [...] Ekberg skal ha honnør for å plukke frem personhistoriene. Gode, gamle maktkamper. Disse gjør stoffet levende.»
Andreas Klemsdal, «Finansavisen»

Informasjon om boka

  • Sider: 400
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031972
  • Utgivelsesdato: 14.09.2020
  • Bokgruppe: 227

Espen Ekberg

Espen Ekberg er professor ved Handelshøyskolen BI. Han har jobbet særlig med varehandelshistorie, skipsfartshistorie og moderne finanshistorie, samt historiografi. Ekberg har publisert en rekke internasjonale fagartikler og er medforfatter og medredaktør på flere bøker: «Storebrand og forsikringsbransjens historie, bind 1 og 2: 1767-2017» (2017, med Christensen, Myrvang og Bergh), «Mellommannen. Joh. Johannson og kampen om dagligvaremarkedet 1866-2016» (2016, med Thue og Myrvang) og «Næringsliv og historie» (2014, red. med Lønnborg og Myrvang).
Mer informasjon om forfatteren