Velg format

På lager
kr 469

Rasisme

Fenomenet, forskningen, erfaringene

Anmeldelse: 

  • Les anmeldelse i Norsk sosiologisk tidsskrift her.
Hva kjennetegner rasisme i Norge i dag? Hvilke perspektiver og temaer opptar norske forskere?

Norsk offentlighet har gjennomgått et paradigmeskifte når det gjelder interesse for og vilje til å snakke om rasisme. Det synes nå å være bred enighet om at rasisme finnes også i Norge, og at det handler om mer enn tilfeldige enkelthendelser. Mindre enighet er det om hva rasisme springer ut ifra, hvordan den kan måles, og hvor utbredt det er.

Teoretiske begreper fra internasjonal rasismeforskning som strukturell rasisme, hvite privilegier og rasialisering har i løpet av kort tid blitt en del av den norske debatten. Men er disse begrepene relevante for å forstå rasisme i Norge? Hva kan de hjelpe oss til å forstå?

I denne tekstsamlingen har en rekke forskere fra ulike fag blitt spurt om hvilke teorier fra internasjonal rasismeforskning som kan bidra til økt forståelse av rasisme i det norske samfunnet. Bidragene er organisert i tre ulike tematiske bolker som kommer med hver sin introduserende fagtekst.

Boken er uvurderlig lesning for alle som ønsker å forstå den norske rasismens særpreg og den globale sammenhengen denne rasismen er en del av.

«Rasisme er en formidabel bog. Den er omfattende, fængslende, interessant og forfattet af nogle af de bedste akademikere i Norge».
Peter Hervik, Norsk sosiologisk tidsskrift

Informasjon om boka

  • Sider: 464
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215063065
  • Utgivelsesdato: 12.09.2022
  • Bokgruppe: 214

Cora Alexa Døving

Cora Alexa Døving er forsker 1 ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Hun forsker på ulike aspekter ved majoritets- og minoritetsrelasjoner. De siste årene har hun særlig studert muslimfiendtlighet, antisemittisme og rasisme i det norske samfunnet.
Mer informasjon om forfatteren