Velg format

På lager
kr 309

Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner

Angst og søvnløshet er veldig vanlige lidelser, og hvert år får rundt 1/2 million nordmenn minst én resept på benzodiazepiner eller z-hypnotika.

Ingen legemidler har vært så mye omtalt og diskutert som benzodiazepiner. Ingen medikamenter har gitt pasienter så mye umiddelbar lettelse og hjelp, men samtidig så dårlig samvittighet og så mye skam. Ingen annen medikamentgruppe har hatt et så stort illegalt, skadelig bruk, i perioder mer enn de mest brukte narkotika.

Norsk helsevesen skal baseres på evidensbasert kunnskap. Forfatterne forener evidensbasert kunnskap med klinisk skjønn og personlig erfaring. Boken gir en bred fremstilling av forfatternes samlede kunnskap om benzodiazepiner og z-hypnotika. Det er deres opplevelse at mange helsearbeidere ikke kan nok om angst- og sovemedisiner.
Boken er skrevet for leger, sykepleiere og farmasøyter og studenter innen disse fagene. Men boken er også relevant for psykologer og andre behandlere, pasienter og deres pårørende.

«Hovedmålgruppen er allmennleger og medisinstudenter. Jeg anbefaler boken varmt til begge gruppene.»
«Tidsskrift for Den norske legeforening»

Jørgen G. Bramness er seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig
rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet på Hamar.

Tom Vøyvik er overlege ved Trasoppklinikken i Oslo og har i en årrekke behandlet pasienter med medikamentavhengighet.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215036175
  • Utgivelsesdato: 24.04.2020
  • Bokgruppe: 893

Tom Vøyvik

Tom Vøyvik er overlege ved Trasoppklinikken i Oslo og har i en årrekke behandlet pasienter med medikamentavhengighet.
Mer informasjon om forfatteren

Jørgen G. Bramness

Jørgen G. Bramness er seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet HF og ved Folkehelseinstituttet, samt professor ved UiT - Norges arktiske Universitet, Tromsø.
Han er utdannet lege og spesialist i psykiatri og har publisert mer enn 130 vitenskapelige artikler innen temaene psykiatrisk epidemiologi, farmakologi, rusmiddelavhengighet og skadelig bruk av legemidler.
Mer informasjon om forfatteren