Velg format

På lager
kr 419

Relasjonell atferd i arbeidslivet

Informasjon om boka

  • Sider: 296
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031392
  • Utgivelsesdato: 23.11.2018
  • Bokgruppe: 212
Gode relasjoner er en forutsetning for et godt liv. Vi er hverandres «ladestasjoner», og vi er hverandres energiutslettere. Denne boken handler om hvordan du kan bli bevisst din relasjonelle praksis i ditt arbeidsmiljø og hvordan denne praksisen kan endres. Den handler om det menneskelige påvirkningsfeltet der du gir og får energi av menneskene rundt deg.

Boken vil hjelpe deg å se dine relasjonelle styrker og svakheter. Den er praksisnær, og Spurkeland beskriver et bredt spekter av relasjonelle atferder, samt at han introduserer nye begreper som kan hjelpe deg å danne mentale bilder av hvordan vi håndterer hverandre.

«Relasjonell atferd i arbeidslivet» henvender seg til et bredt publikum av lesere som ønsker bedre mestring av sitt relasjonelle liv. Den egner seg spesielt godt for alle i menneskeorienterte yrker, det være seg ledere, ansatte i skolen, selgere, ansatte i helsesektoren m.m.

Jan Spurkeland

Jan Spurkeland har over 30 års erfaring med ledertrening og organisasjonsutvikling. I en periode var han tilknyttet AFF, som blant annet driver Solstrand-kursene. Han har også erfaring fra lederoppgaver som skolesjef og personalsjef.
Mer informasjon om forfatteren