Velg format

På lager
kr 319

Relasjoner i pedagogikken

I lys av Baumans teorier
Hvor mye betyr mellommenneskelige relasjoner for god klasseledelse? Hvor avgjørende er slike relasjoner for samarbeidet mellom skolen og hjemmet? Har relasjoner mellom mennesker innvirkning på læring?

Disse og flere andre spørsmål som knyttes til en pedagogisk forståelse av relasjoner, elevrelasjoner, lærer-elevrelasjoner, skole-hjemrelasjoner og skolens relasjon til lokalmiljøet, diskuteres i boka. Zygmunt Baumans teorier er gjennomgående i alle kapitlene. Ved å bruke Baumans begrepsapparat og hans sosiologiske blikk på samfunnet diskuterer de ulike kapittelforfatterne relasjonsbegrepet med bruk av andre termer og perspektiver enn det som tidligere har preget litteraturen om relasjoner og relasjonskompetanse.

Relasjoner i pedagogikken retter seg mot lærerstudenter, lærere og lærerutdannere.

Mirjam Harkestad Olsen har i denne boka med seg bidragsyterne Anne-Mette Bjøru, Jorun Buli-Holmberg, Hermína GunnÞórsdóttir, Alf Rune Mathisen, Rigmor Mikkelsen, Linda Holen Moen, Øystein Nilsen, Ann Elise Rønbeck og Mona Rist.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215040158
  • Utgivelsesdato: 22.11.2019
  • Bokgruppe: 893

Mirjam Harkestad Olsen

Mirjam Harkestad Olsen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
Mer informasjon om forfatteren