Velg format

På lager
kr 439

Relasjoner i psykisk helsearbeid

Forandring og utvikling i psykisk helsearbeid skjer i relasjonen(e) mellom behandler(e) og klient(er), uansett hvilken behandlingsarena det dreier seg om og hvilken metode som brukes.
Gjennom arbeidet med det som skjer i relasjonen, kan man fremme helende prosesser og bidra til at klienten utvikler evnen til å fungere i hverdagen og blir bedre i stand til å takle vanskelige livssituasjoner. Boken viser hvordan relasjonsarbeidet både har en tilfriskende og en forebyggende side.

Forskergruppen i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus har gjennom flere år fokusert på relasjonsarbeidet både i forskning og undervisning og presenterer resultater av dette arbeidet ut fra kliniske, forskningsmessige og litterære perspektiver.

Boken er et viktig bidrag til utviklingen av fagfeltet psykisk helsearbeid.

Amy Østertun Geirdal er professor i sosialt arbeid og leder ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Institutt for sosialfag, Fakultet for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sverre Varvin er professor i psykisk helsearbeid, Helsefakultetet SHA, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er psykiater og psykoanalytiker.


De øvrige bidragsyterne omtales i boken.

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027906
  • Utgivelsesdato: 15.05.2017
  • Bokgruppe: 213

Sverre Varvin

Sverre Varvin er psykiater og professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Mer informasjon om forfatteren

Amy Østertun Geirdal

Mer informasjon om forfatteren