Velg format

På lager
kr 429

Religion i skolen

Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget
I hvilken grad skal læreren ta hensyn til elevenes religion- og livssynsbakgrunn? Er det nok rom for uenighet i religions- og livssynsfaget? Og hvilken rolle bør faget spille i elevenes demokratiske dannelse?

I «Religion i skolen» drøfter forfatterne hva det vil si å undervise om religion og livssyn i en sekulær og flerkulturell skole. De gir ulike svar på spørsmålet om hva som bør være lærerens overordnede perspektiv. De viser hva religionsbegrepet kan og bør romme i klasserommet. Og de diskuterer hvilke konkrete kunnskaper, holdninger og ferdigheter faget kan bidra til å utvikle hos elevene. Alle forfatterne er aktive forskere på feltet, og flere har deltatt i det offentlige ordskiftet om hva religions- og livssynsfaget bør være. Her presenterer de sitt forskningsbaserte syn på fagets innhold. De trekker inn historiske og internasjonale perspektiver, og de ser det norske religionsfaget i en større europeisk sammenheng.

Øvrige bidragsytere: Wanda Alberts, Trine Anker, Bengt Ove Andreassen, Oddrun Marie Hovde Bråten, Lars L. Iversen, Camilla Stabel Jørgensen, Torjer Olsen, Geir Skeie og Jon Magne Vestøl.

Informasjon om boka

  • Sider: 224
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215029078
  • Utgivelsesdato: 31.07.2017
  • Bokgruppe: 217

Marie von der Lippe

Marie von der Lippe er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun leder forskningsprosjektet «Skolen som mulighetsarena: demokratilæring og forebygging av fordommer» og har bl.a. forsket på ungdom og religion, religionsfaget i skolen, 22. juli og kontroversielle spørsmål i undervisningen.
Mer informasjon om forfatteren