Velg format

På lager
kr 399

Religion i skrift

Mellom mystikk og materialitet
Flesteparten av tekstene med størst og lengst virkningshistorie i verden er religiøse. Både individer og samfunn formes av religiøse tekster gjennom mangfoldige, kryssende prosesser. Siden hellige tekster er forbundet med makt, autoritet og identitet, autoriserer de regler for tro og livsførsel og legitimerer sosiale hierarkier. Samtidig er de også kilder til erkjennelse, tro og fromhet, og har ofte høy estetisk verdi.

Det kulturelle nedslaget til tekster som Bibelen og Koranen er i dag globalt og når langt ut over de troendes rekker. I en annen ende av spekteret finner vi tekster med kortere holdbarhet og mer lokalt nedslagsfelt. Også populærkulturelle tekster er innvevd i komplekse sosiale og symbolske strukturer, identitetsmarkører og i bestemte religiøse tradisjoner.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215049380
  • Utgivelsesdato: 08.10.2020
  • Bokgruppe: 895

Ingvild Sælid Gilhus

Ingvild Sælid Gilhus er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Mer informasjon om forfatteren

Lisbeth Mikaelsson

9/8/2015 ACOHNO: Lisbeth Mikaelsson er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Mer informasjon om forfatteren