Velg format

På lager
kr 419

Religionsdidaktikk

En innføring. 2. utgave
Å undervise om religionshistorie og religiøs praksis er behandlet ut fra et bredt religionsvitenskapelig perspektiv. Ny forskning og nye digitale muligheter er med i denne nye utgaven.

«Religionsdidaktikk. En innføring» er en didaktikkbok for lærerstudenter som utdanner seg for å arbeide med KRLE i grunnskolen eller Religion og etikk i videregående skole. Forfatteren diskuterer spørsmål som dukker opp i møtet med nye læreplaner. Ut fra et religionsvitenskapelig perspektiv viser han hva det vil si å undervise om religion i et flerkulturelt klasserom. Han tar for seg fagets juridiske forutsetninger, religionsfagets historie i skolen, sentrale definisjoner av religion, og hva som er spesifikt for undervisning på de ulike trinnene. Ulike måter å presentere religion, livssyn og religionskritikk på blir grundig behandlet, og forfatteren går konkret inn på hvordan det er mulig å få til et godt samarbeid hjem-skole. Boken har også kapitler om filosofi og etikk, vurdering og læremidler, og diskuterer hvordan ulike former for læringsteknologi og dataspill kan brukes i undervisningen.

«Religionsdidaktikk. En innføring» bygger på grunnleggende religionsvitenskapelige perspektiver. Det betyr blant annet at et viktig grunnprinsipp er at alle religioner og livssyn skal behandles på en kvalitativ lik måte i undervisningen. Boken løfter særlig fram bevissthet om sammenligning og representasjon av religioner i religionsundervisningen, og hvordan fokus på mangfold i religioner er viktig for en nyansert framstilling av religioner.

«Andreassens faglig-didaktiske helhetsframstilling med sentrale tematiseringer og fordypninger er imponerende. Den ønskes velkommen.»
Elisabeth Haakedal i «Religion og livssyn».

Informasjon om boka

  • Sider: 256
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215027784
  • Utgivelsesdato: 16.09.2016
  • Bokgruppe: 217

Bengt-Ove Andreassen

Bengt-Ove Andreassen er førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø. Andreassen har skrevet doktoravhandling om norske lærebøker i religionsdidaktikk, han holder ofte kurs og har skrevet en rekke artikler på dette feltet.
Mer informasjon om forfatteren