Velg format

Kommer for salg
03.04.2023
kr 319

Religionshermeneutikk

Forståing i ei polarisert tid
Kva tyder det å ha kunnskap om religionar og livssyn i vår tid? Og kva følgjer har det spørsmålet for arbeid med religion, livssyn og etikk i skulen?

I boka Religionshermeneutikk blir lesaren invitert til å reflektera over religionar og livssyn i det offentlege rommet, religionsdidaktikk, skulefaglege grunnlagsproblem og kva det vil seia å ha kunnskapar om religionar og livssyn i våre dagar.

Eit viktig utgangspunkt for boka er fagfornyinga og nye læreplanar i skulefaga KRLE og Religion og etikk frå og med 2020. Boka tar tak i diskusjonen kring det nye faget og introduserer lesaren for relevante stemmer og perspektiv i debatten.

Religionshermeneutikk rettar seg mot studentar og andre fagfolk i religionsvitskap, teologi, RLE på lærarutdanningane og PPU, og andre med interesse for temaet religion og samfunn.
Forfattaren er professor i religion, livssyn og etikk ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Informasjon om boka

  • Språk: Nynorsk
  • ISBN: 9788215065502
  • Utgivelsesdato: 03.04.2023
  • Bokgruppe: 893

Øystein Brekke

Øystein Brekke er professor i RLE ved lærerutdanninga på OsloMet, med en fagbakgrunn fra filosofi, teologi og religionsvitenskap, og med et særlig fokus på vitenskapsfilosofi.
Mer informasjon om forfatteren